Estem ubicats en un campus, enclavat en un entorn natural de gran bellesa. Posem al teu abast una completa infraestructura creada exclusivament per a la vida universitària que concentra activitats acadèmiques, culturals i socials.

Oferim una formació de postgrau de qualitat que contribueix a la creació de nous perfils professionals i que permet als treballadors en actiu adquirir noves competències que els ajudarà promocionar-se en el mercat laboral.

Els estudiants poden participar en els principals programes de mobilitat i d’intercanvi internacionals per completar la seva formació en universitats d’Europa, Amèrica Llatina i Àsia.

Els resultats de la investigació són internacionalment reconeguts. L’emplaçament al campus de centres de recerca d’avantguarda garanteix la interacció i la transferència coneixements, i possibilita una docència sempre actualitzada.