Professora de la UAB des de 1995, actualment com agregada interina. El seu àmbit d’especialització s’ha orientat en els darrers anys cap a la línia d’estudi de l’estructura i les polítiques de comunicació. Forma part del Grup d’Investigació en Estructura i Polítiques de Comunicació Daniel Jones (grupodanieljones.org).

Darreres publicacions

DÍEZ JIMÉNEZ, Mercè (2015): “Els grups de comunicació”, a CIVIL i SERRA, Marta; Joan CORBELLA CORDOMÍ; Carme FERRÉ PAVIA; Joan SABATÉ (eds.): Informe de la comunicació a Catalunya 2013-2014. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 45-59.

DÍEZ, Mercè (2011): “Fòrum de la Governança d’Internet. Balanç d’un lustre”, a MORAGAS, Miquel de; Marta CIVIL i SERRA; Isabel FERNÁNDEZ ALONSO; José Joaquín BLASCO GIL; Bernat LÓPEZ (eds.): Informe de la comunicació a Catalunya 2009-2010. Barcelona: Generalitat de Catalunya, pp. 353-362.

FERNÁNDEZ ALONSO, Isabel; Montse BONET; Josep Àngel GUIMERÀ; María Federica ALBORCH; Mercè DÍEZ (2010): “Spanish Public Broadcasting. Defining traits and future challenges following analogue television switch-off”, en Observatorio (OBS*), Lisboa, vol. 4, nº 3, pp. 301-318.

BONET, Montse; Maria COROMINAS; Isabel FERNÁNDEZ; Mercè DÍEZ (2009). “Keys to the Failure of DAB in Spain”. Journal of Radio and Audio Media, vol. 16:1, pp. 83-101