Professora titular de la UAB des de 1992. Ha desenvolupat la seva activitat acadèmica de docència i de recerca en els àmbits d’estructura i polítiques de la comunicació i de teories de la comunicació. Des de 2013, forma part del Grup de Recerca en Pluralisme i Comunicació. De 2007 a 2013, ha estat cap de l’Àrea d’Estudis i Recerca del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

Darreres publicacions 

Fernández Alonso, Isabel; Corominas Piulats, Maria (comp.) (2015). Jones, Daniel E. Industrias de la comunicación y la cultura en España y Cataluña. Barcelona: Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Universitat Ramon Llull.

Corominas Piulats, Maria (2014). Síntesi: Jornades ‘Els mitjans de comunicació al servei de la democracia. Present i futur’ (Barcelona 20-21 de febrer de 2014) Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi [Societat Catalana de Comunicació], v.31 (2), 9-18. Barcelona: Societat Catalana de Comunicació  ISSN 2014-0304 / ISSN electrònic 2014-0444; DOI: 10.2436/20.3008.01.122

Corominas Piulats, M. (2010). El sector audiovisual a Catalunya. Comunicació. Revista de recerca i d’anàlisi  [Societat Catalana de Comunicació], Vol. 2, 11-19. Barcelona: Societat Catalana de Comunicació. ISSN: 2014-0304 http://revistes.iec.cat/index.php/TC/article/view/48690/48870

Bonet, M., Corominas, M., Fernández Alonso, I., Díez, M. (2009). Keys to the failure of DAB in Spain. Journal of Radio and Audio Media, Vol 16 (1),  83-101. ISSN: 1937-6529. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19376520902848004#.U2aEvCmM7IU

Tesis doctorals dirigides

Guimerà i Orts, Josep Àngel (2006). La televisió local a Catalunya: gestació, naixement i transformacions (1976-2005). Departament de Periodisme i de Ciències de la Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona. Qualificació: Excel·lent Cum Laude.

Sanmartín Navarro, Julián (2014). Las políticas de televisión de la Generalitat Valenciana en las tres primeras legislaturas de gobierno del Partido Popular (1995-2007). Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura. Universitat Autònoma de Barcelona. Qualificació: Excel·lent Cum Laude (co-direcció; amb Isabel Fernández Alonso) .