Professor del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, Universitat Autònoma de Barcelona. Ha centrat la docència en teoria i història de la comunicació i el periodisme (grau), i en la societat de la informació, les indústries comunicatives i les identitats culturals (postgrau). Va fer la tesi doctoral sobre el periodisme català de la Segona República. L’any 1997 va fer una estada d’investigació a la Ohio University. Amb posterioritat, ha centrat l’esforç investigador al voltant del canvi social i tecnològic i les polítiques comunicatives. Fou degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació (1991-95), Secretari General de la UAB (1998-2002), Secretari de Comunicació de la Generalitat de Catalunya (2004-06) i president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (2010-12).

Darreres publicacions  

Enric Marín. “Una propuesta de articulación de la comunicación política en los gobiernos de coalición”, a Comunicación política y gobiernos de coalición. Joan Ridao (ed.). Editorial UOC. 2016. Pàgs. 315-335.

Enric Marín i Otto, Pablo Santcovsky Reschini. “Transferencia de conocimiento en el ámbito de las agencias de información y mejora de la calidad periodística. El caso de la ACN”. Asociación Española de Investigación en la Comunicación. Bilbao, 2014. ISBN 978-84-695-9434-6. Pàgs. 1893-1901.

Enric Marín i Otto. “CCMA: entre la paràlisi i els escenaris de sobirania”, a L’Espill, 43, Universitat de València i Edicions 3 i 4. València, 2013. ISBN 0210-587X-43. Pàgs. 74-85.

Enric Marín i Otto, Pablo Santcovsky Reschini, Adrián Crespo Ortiz. “Cultura digital, agencias de noticias y credibilidad”, a La calidad periodística. Teorías, investigaciones y sugerencias profesionales, JL Gómeez Mompart, JF Gutiérrez Lozano, D. Palau Sampio (eds.). Aldea Global (UJI, UAB, UV, UPF). 2013. Pàgs. 91-105.

Enric Marín i Otto.“El servei públic audiovisual a Catalunya: amenaces i reptes”, a Comunicació, revista de recerca i d’anàlisi, Societat Catalana de Comunicació, IEC. Volum 29 (2), novembre del 2012. ISSN 2014-00304. Pàgs. 9-27. Barcelona.