Professor titular de la UAB des de 1991, les seves línies principals d’investigació són, d’una banda, l’estudi de la comunicació mediàtica des d’una òptica antropològica i filosòfica, de l’altra, l’estudi comparat de les relacions entre la cultura literària i la cultura mediàtica, periodisme inclòs. Ha escrit, entre altres, els llibres ‘Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas’ (1999) y ‘La literatura de fets’ (1993), a més de la novel·la ‘El horizonte ayer’ (2009).

Darreres publicacions

Un ser de mediaciones. Antropología de la comunicación, vol. I, Barcelona, Herder, 2001, 450 pàgs.

La condición ambigua. Diálogos con Lluís Duch, Barcelona, Herder, 2011, 310 pàgs.

“Hacer los hechos. Un ensayo de fenomenología de los hechos sociales”, a Ars Brevis, Barcelona, Universitat Ramon Llull, 2007, pp. 27-49.

“Las escrituras facticias y su influjo en el periodismo moderno”, a Trípodos, Barcelona, Universitat Ramon Llull, 2006, pp. 9-23.

Tesis dirigides en el darrer període

– Dolors Palau Sampio, Estudi pragmaestilístic de la premsa escrita diària. Trets i usos estilístics en les distintes modalitats genèriques dels diaris d’informació general, Bellaterra, Dept. de Periodisme i Ciències de la Comunicació, Universitat Autònoma de Barcelona, 2008, 2 vols.